Voorwaarden

ALGEMENE VERHUUR
Bij het huren van de Silent Disco set dient de hurende partij zelf voor de in- en uitgifte van de koptelefoons te zorgen. De hurende partij zorgt ervoor dat de koptelefoons na gebruik ook weer redelijkerwijs worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kisten.

Bij schade of verlies van één of meerdere koptelefoons wordt 50 euro per koptelefoon in rekening gebracht. Bij schade of verlies van een zender wordt per zender 50 euro in rekening gebracht. Bij schade of verlies van bekabeling wordt per item 25 euro in rekening gebracht. De koptelefoons dienen redelijkerwijs schoon en netjes, in de kratten gesorteerd opgeleverd te worden, zoals deze ook aangeleverd zijn.

De koptelefoons zijn opgeladen voor minimaal 4 uur silent disco plezier. U ontvangt een eventuele rekening voor verlies / schade achteraf, ook voor meerwerk* kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Door akkoord te gaan met de offerte gaat u ook akkoord onze voorwaarden.

*Onder meerwerk verstaan wij onder andere het nalatig zijn van het net en redelijkerwijs opbergen van de headphones, niet tijdig op afspraken en/of afleverlocatie aanwezig zijn, eventuele uitloop van het feest waardoor de headphones pas later opgehaald kunnen worden en alle andere situaties waarbij de headphones en/of ons personeel later en/of langer dan afgesproken in gebruik zijn en/of aanwezig zijn c.q. door ons niet ingezet kunnen worden voor overige verhuur.

De hurende partij draagt er zorg voor dat de afleverlocatie en ophaallocatie duidelijk zijn en parkeren en/of laden en lossen mogelijk is binnen 150 meter van de locatie. Daarnaast draagt de hurende partij er zorg voor dat er altijd een nuchter contactpersoon op locatie aanwezig is en telefonisch bereikbaar is.

Zoals je op de offerte vermeld ziet staan dient de aanbetaling minimaal één werkdag voor ontvangst van de koptelefoons overgemaakt te worden op rekeningnummer NL34INGB0008191543 t.n.v. Werktuig B.V. onder vermelding van het referentienummer. Wanneer de betaling niet op tijd is voldaan kunnen we afzien van levering. Bij annulering één week voor de leveringsdatum brengen wij 25% van de offerte in rekening. Bij annulering twee werkdagen voor de leveringsdatum brengen wij 50% van de offerte in rekening. Bij annulering op de leveringsdatum brengen wij 75% van de offerte in rekening.

De offerte is een week na verzending (of tot twee werkdagen voor leverdatum, wanneer deze binnen die week valt) geldig en komt daarna te vervallen. Dit betekend dat wanneer een reactie uitblijft, de koptelefoons aan een andere partij verhuurd kunnen worden op de besproken datum. Een reservering is pas rond na betaling.

SILENT SOCIAL DISDANCING TOUR
- Bij schade of verlies van één of meerdere koptelefoons wordt 50 euro per koptelefoon in rekening gebracht.
- De koptelefoons dienen redelijkerwijs schoon en netjes opgeleverd te worden, zoals deze ook aangeleverd zijn.
- In geval van overmacht (hieronder vallen onder andere ook slecht weer en instructies van de gemeente, politie of andere hulpdiensten) behoudt de organisatie zich alle rechten en weren voor om het evenement te annuleren of vroegtijdig te beëindigen zonder enige vorm van compensatie.
- U dient ten alle tijdens de regels van het RIVM na te leven.
- U dient ten alle tijden de instructies van de organisatie op te volgen.
- De organisatie behoudt zich alle rechten en weren voor de gehuurde koptelefoons terug te vorderen en u uit te sluiten van verdere deelname aan de activiteit zonder enige vorm van compensatie.